גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
24/02/13

יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
23/01/13

האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
30/12/12

עדכון פסיקה: חלוקת דמי אחסנה בין יבואן לחברת ספנות עד לבירור התביעה
30/12/12

בתביעה בגין נזק למכולה יש להוכיח את שווייה
30/12/12

העליון קבע: אין לתבוע בישראל חברת שמאות בלגית בגין נזק למטען
22/11/12

האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
22/11/12

הגבלים עסקיים: פטור חדש לחברות ספנות בהסדרים תפעוליים
22/11/12

עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
28/10/12

העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
28/10/12