גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

היכן מסתיימת אחריות מוכר סחורה בתנאי FOB?
14/04/11חברת תעופה תפצה נוסע בגין נזקים שנגרמו עקב עיכוב בטיסה
14/04/11

האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי או מוביל אווירי?
22/02/11

המכולה נגנבה מהחניון – המובילים וחברת השמירה יפצו
24/08/09

פסק דין נוסף בענין אחריות הנמל לנזקים שנגרמו למכולות
24/08/09

הנמל יפצה גם בגין נזקים עקיפים
12/07/09

הפניקס נגד צים – פרק נוסף בשאלת מקום השיפוט
12/07/09

סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
12/07/09

סעיפי שיפוט והוראות התיישנות – עדכוני פסיקה
08/06/09

סדקים בחומת ההתיישנות של אמנת ורשה
29/01/09