גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון

העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים

זכות עיכבון של סוכן אוניה

תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב

לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה

על תוקפו הראייתי של שטר המטען - בעקבות פסק הדין בענין ספקטור

שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום ברחובות

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון - מבטח חייב להגיש תביעה כנגד מוביל ימי תוך שנה מיום מסירת הטובין.