גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גליון 564, אוגוסט 2008