גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גליון 565, אוגוסט 2008