גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גליון 568, אוקטובר 2008