גיל נדל משרד עורכי דין

 

ידיעות הלשכה, אפריל 2010