גיל נדל משרד עורכי דין

 

עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס

 

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

לאחרונה, ניתן גזר דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב הדן ברמת הענישה של נאשמים בעבירות מס.

בעניין זה דובר בחברת אופנה אשר ייבאה בגדים מסין. במסגרת ייבוא זה, השתמטה החברה מתשלום מכס על סך של 2,176,614 ש"ח, תוך שהצהירה על מחירי רכישה נמוכים מן המחירים ששילמה לספקים בסין בפועל.

לפיכך, הוגש כתב אישום כנגד החברה וארבעת מנהליה בגין השתמטות מתשלום מיסי יבוא, הגשת רשימונים כוזבים, מסירת הצהרה כוזבת, הטעיית פקיד מכס, הכנה והצגה של תעודה הנחזית להיות חשבון מכר אמיתי ואי ניהול פנקסי חשבונות כנדרש.

ארבעת המנהלים הודו באשמה במסגרת הסדר טיעון.ולפיכך, בית המשפט דן אך ורק לעניין העונש.

בית המשפט קבע כי לשם קביעת העונש של שלושה מתוך ארבעת המנהלים יש להתחשב בשיקולים הבאים:חומרת העבירות והיקפן, העובדה כי המנהלים רשמו בכל אחד מ-116 הרשימונים עלות כוזבת לגבי הטובין המיובאים, משך התקופה בה נעברו העבירות, שיעור המכס שנגרע מהקופה הציבורית והאמצעים בהם נקטו המנהלים לצורך העלמת ההכנסות.

בית המשפט קבע כי שיקולים אלו מצדיקים ענישה חמורה. עם זאת, בית המשפט מנה את השיקולים העומדים לזכותם של המנהלים, בין היתר העובדה כי שניים מהמנהלים לא היו בעלי שליטה בחברה ואף לא מנהלים דומיננטיים, ועצם העובדה כי לכל המנהלים לא היו הרשעות קודמות

שיקולים נוספים שמנה בית המשפט אשר עומדים לזכותם של המנהלים הם, הודאת המנהלים באשמה, בית המשפט קבע כי משמעות הדבר היא שהמנהלים נטלו באחריות ונכונות לשאת בהוצאות וכן הכירו בחומרת מעשיהם, והעובדה כי ההודאה הביאה לחיסכון ניכר להליך השיפוטי.

כמו כן, המנהלים החזירו את רוב הסכום שאותו הם היו חייבים, אשר לקביעת בית המשפט מהווה ביטוי לחרטה, ובשל כך יביא לנכונות להקל בעונשם.מעבר לכך, בית המשפט קבע כי אין להתעלם מכך שהתשתית הראייתית בתיק הינה בעייתית.

בית המשפט קבע כי לעניין המנהל הרביעי, ראוי לדון בנפרד,שכן הוא בעל נכות קשה וסובל משיתוק מוחין, אשר למרות זאת תפקד באופן עצמאי, רכש השכלה והשתלב כמנהל כספים בחברה. בית המשפט קבע כי אכן דינו הוא כדין שאר המנהלים ובנסיבות רגילות היה על בית המשפט לגזור עונש מותאם על כל המנהלים ואשר הולם את חומרת המעשים והנסיבות. אולם, בית המשפט קבע כי לעניין המנהל הרביעי, הנסיבות הינן חריגות ויוצאות דופן. בית המשפט קבע כי עצם ההקלה בעונשו של המנהל הרביעי לא תעביר מסר שלילי לציבור, וזאת בשל נכותו ומצבו הרפואי הקשה.

בית המשפט גזר על שלושת המנהלים  מאסר בפועל הנע בין 4-12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי.

על המנהל הרביעי גזר בית המשפט מאסר על תנאי וקנס כספי בשיעור של 70,000 ש"ח.

ת.פ.   5127/06  מדינת ישראל נ'  חברת  גואל אורגנזה ואח'. ניתן ביום 2.5.10.

ב"כ הצדדים:למדינה - עו"ד קלימיאן שלומי, לחברה - אמנון גואל, למנהלים- עו"ד אלברט הראל, עו"ד עמית בר טוב, עו"ד דורות, עו"ד זיתון, עו"ד ישראל פפר