גיל נדל משרד עורכי דין

 

The Marker , 1.6.10 - חלק ב'

 

המשט לעזה ההשפעות הכלכליות