גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט - מאסר בפועל למנהל שהנמיך מחירים לשם התחמקות מתשלום מיסי יבוא

 

עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

לאחרונה ניתן גזר דין על ידי בית המשפט השלום בחיפההדן ברמת הענישה של נאשמים בעבירותמס.

בעניין זה דובר ביבואנית משקאות אלכוהולייםמליטא אשר השתמטה מתשלום מכס תוך שהצהירהעל מחירי רכישה נמוכים מן המחירים ששילמה לספקים בליטא בפועל.

רשות המכסהגישה כתב אישום כנגד היבואנית ומנהלה, ובו שני אישומים: האחד, הנמכת מחיר הסחורה שיובאה על ידי הצהרהעל מחיר נמוך מהמחיר ששולם בפועל עבור הסחורה לספק וזאת לשם התחמקות מתשלום מיסי יבוא. השני, הנמכת מחיר הסחורה שיובאה על ידי הצהרה על מחיר נמוך מהמחיר ששולם בפועל וזאת כי הספק נושא בעלות קבלת הסחורה.

בית המשפט הרשיע את היבואנית ומנהלה בגין שני האישומים בעבירות של הגשת רשומון כוזב, השתמטות מתשלום מכס, מסירתידיעה כוזבת ועוד.

לאחר שבית המשפט הרשיע את היבואנית ומנהליה, פנה  בית המשפט לדיון בעניין העונש.

בית המשפט קבע כי לאור הפסיקה יש להדגיש את החומרה היתרה שיש לייחס לעבירות מס, וכי אין להקל בעונשם של עברייני מס הגוזלים את כספי הציבור וגורמים נזק רב למדינה. כמו כן, קבע בית המשפט כי אין להבדיל בין מי שגוזל את כספי הפרט למי שגוזל כספי ציבור ועל כן יש להחמיר בעונשם של מורשעים בעבירות מס אשר לא הסירו את כל המחדלים שכן בהסרת כל המחדלים יש משום ביטוי לחרטה כנה ואמיתית של הנאשם.

בית המשפט קבע כי אין במצוקה כלכלית של נאשמים ובנסיבות אישיות כדי להצדיק את ביצוע העבירות והאינטרס הציבורי להחמיר בענישה גובר על האינטרס האישי גם כאשר מדובר בהרשעה ראשונה. יש לגזור על עבירות כגון אלה מאסר לריצוי בפועל.

בית המשפט קבע כי סכום החוב של היבואנית ומנהלה  הינו סכום ניכר של 260,570 ₪, אשר לא הוסר ולו חלק מזערי מסכום זה על ידי היבואנית ומנהלה.

בית המשפט קבע כי מדובר בפעולות אקטיביות ומהותיות אשר בוצעו במהלך מספר שנים באופן שלא ניתן לטעון כי מדובר במעידה חד פעמית או כי מדובר בעבירות על דרך של מחדל.

בית המשפט מנה מספר שיקולים לטובת המנהל, ביניהם כי מצבו הכלכלי והבריאותי של המנהל אינו תקין, המנהל מתקיים מקצבת אבטלה, סובל מבעיות בריאות והיבואנית אינה קיימת עוד.

מנגד, בית המשפט  קבע כי הוא לא שוכנע כי המנהל פעל לגיוס תשלום חובו ובכך להראות לפחות על רצון טוב. בית המשפט קבע כי הסרת המחדל היא לא רק השבת מצב לקדמותו ופיצוי המדינה על מה שנגזל מקופתה, אלא ראיה להבעת חרטה ונטילת אחריות.

על כן, קבע בית המשפט כי למרות השיקולים שמנה לטובת המנהל לא ניתן להסתפק במתן עונש כגון עבודות שירות, במיוחד לאור העובדה כי המחדל כולו או חלקו לא הוסר כלל, אך יש להתחשב בנסיבות העניין.

בהתאם לכך גזר בית המשפט על המנהל מאסר בפועל לתקופה של תשעה חודשים, מאסר על תנאי לתקופה של תשעה חודשים למשך שלוש שנים ותשלום קנס בסך של 25,000 ₪ או חמישה חודשי מאסר. בית המשפט גזר על היבואנית תשלום קנס בסך 1,000 ש"ח.

ת"פ 1517-05 מ.י. בית המכס חיפה נ' חברת י.מ. ראונדסקיס בע"מ ואח'. ניתן ביום 14.7.10.

ב"כ הצדדים:ליבואנית והמנהל - עו"ד בוריס שרמן, למכס- עו"ד הוכמן