גיל נדל משרד עורכי דין

 

המוביל היבשתי והיבואנית לא יישאו באחריות לגניבת מכולות ונגרריהן ממחסני היבואנית

 

עו"ד גיל נדל

 

לאחרונה ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בבאר שבע  אשר הטיל אחריות שווה על מוביל יבשתי ויבואנית בגין הפקרת ציוד וסחורה במחסני היבואנית.

תחילתו של עניין כאשר החברה היבואנית שכרה את שירותיה של חברת הובלה יבשתית להוביל שתי מכולות המכילות את סחורתה המיובאת מנמל אשדוד למחסניה שבמושב עוזיה. כיוון שאירע המקרה בתקופת מלחמת לבנון השנייה, עיכובים בהובלת סחורות מהנמל היו לנחלת הכלל. על כן הסחורה הובלה רק בערב כאשר אין איש במחסנים.

בין הצדדים סוכם כי המוביל היבשתי ישאיר את המכולות על הנגררים במחסנים הנעולים של היבואנית עד הבוקר כאשר יגיעו עובדי המחסן ויפרקו את הסחורה מהמכולות.באותו הערב נפרצו מחסני היבואנית ונגנבו הסחורות על מכולותיהן וניגרריהן ועל כן הובא הסכסוך אל דלתות בית המשפט.

המוביל היבשתי תבע מהיבואנית את עלות הנגררים בטענה כי בכל הנוגע לנגררים היבואנית מוגדרת על פי חוק כ"שומר בשכר" וזו התרשלה בשמירה. עוד טען המוביל כי היבואנית הציגה בפניו מצג שווא כי המקום בטוח מפני פריצות ועל סמך מצג זה הסכים להשאיר את הנגררים במחסניה.

היבואנית  הגישה תביעה שכנגד, ובה תבעה מהמוביל היבשתי את נזקיה, שעליהם נמנות עלויות המכולות ועלות הסחורה שנגנבה.

היבואנית טענה כי אין היא מוגדרת כ"שומרת בשכר" אלא כ"שומרת חינם". בנוסף טענה כי המוביל היבשתי היה מודע לרמת האבטחה במחסנים ולראיה לא היה זה המקרה הראשון בו הושארו מכולות על ידי הנ"ל בחצר המחסנים אלא מנהג קבוע בין הצדדים. לא זו אף זו, היבואנית טענה כי המוביל היבשתי התרשל ו/או פעל בזדון במטרה לאפשר את הגניבה בכך שהותיר את הנגררים עם המכולות ללא נעילה באביזר רתק לנעילת הטבעת אליה מוכנס פין הגרירה של הגורר.

בית המשפט דחה את תביעת המוביל היבשתי.

בית המשפט קבע כי אכן היבואנית הייתה שומר בשכר משום טובת ההנאה שהייתה לה בשמירה- המכולות והסחורה היו על הנגררים. עם זאת, בית המשפט דחה את טענת המוביל כי היבואנית התרשלה בשמירה והציגה מצג שווא בנוגע לרמת האבטחה וקבע כי המוביל ידע מראש את מצג הדברים בנוגע לרמת האבטחה במקום מבעוד מועד ולכן הוא מנוע מלטעון זאת. עוד קבע בית המשפט כי המוביל הוא זו שהותיר את הנגררים עם המכולות ללא נעילה באביזר רתק לנעילת הטבעת אליה מוכנס פין הגרירה של הגורר ואין לו להלין אלא על עצמו. בהתאם לכך, דחה בית המשפט את תביעתו של המוביל היבשתי כנגד היבואנית.

בכל הנוגע לתביעתה של היבואנית  כנגד המוביל היבשתי, קבע בית המשפט כי משעברו המכולות ותכולתן לידי היבואנית על ידי כך שחתמה על שטרי המטען, חלה על היבואנית האחריות להבטיח ולאבטח את רכושה. בית המשפט קבע כי ניתן היה לעשות זאת על ידי פריקת המכולות כאשר הגיעו בערב וכן היה ניתן לשכור שירותיה של חברת שמירה בנסיבות בהן לא הייתה אפשרות לפרוק את המכולות באותו לילה. בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי היבואנית לא עמדה בנטל הוכחת  אחריותו של המוביל היבשתי לקרות הנזק ליבואנית.

על כן דחה בית המשפט  את תביעת היבואנית.

ת"א 3427-08 ר.מ.פ.ה שירותי הובלה בע"מ ואח' נ' יודקביץ סחר בע"מ. ניתן ביום 29.7.10.

ב"כ הצדדים:למוביל היבשתי - ב"כ עו"ד אלי מויאל, ליבואנית - עו"ד אייל פלום.