גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 630, פברואר 2011