גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 634, אפריל 2011