גיל נדל משרד עורכי דין

 

אמנת מונטריאול נכנסת לתוקף בישראל

 

אמנת מונטריאול נכנסת לתוקף בישראל

 

עו"ד גיל נדל, קידר הללי

 

לאחרונה, הגיש הקונסול הכללי של ישראל במונטריאול למנהל המחלקה המשפטית של ארגון התעופה הבינלאומי (ICAO) כתב הצטרפות של מדינת ישראל לאמנה לאיחוד כללים מסוימים בהובלה האזרחית הבינלאומית באוויר שנערכה במונטריאול (אמנת מונטריאול).

 

אמנת מונטריאול נחתמה בשנת 1999 במונטריאול, קנדה, ובה נקבעו כללים בהובלה אווירית אזרחית בינלאומית. מטרתה של האמנה היא "ליצור בהירות ואחידות בתחום התובלה האווירית, תוך אימוץ אמנת מונטריאול העדכנית והאחידה, שתחליף את אמנת ורשה".

 

בין היתר, האמנה מחייבת את המובילים במדינות החתומות עליה לדאוג לביטוח מתאים בהתאם לאחריות הקבועה באמנה. כמו כן, באמנה שונו מגבלות האחריות של המוביל במקרים של פציעה או מוות של נוסע, במקרה של איחור של נוסע ובמקרים של נזק או איחור לכבודה אזרחית. מגבלות האחריות מעודכנות לתאריך 1.1.10 הן כדלקמן:

 

נזק, חוסר או איחור של מטען- 19 SDR לק"ג (כ-28.5 דולר לק"ג).
נזק, חוסר או איחור של כבודה- 1,131 SDR לנוסע (כ-1,700 דולר).
נזק עקב איחור לנוסע - 4,694 SDR לנוסע (כ-7,000 דולר) .
פגיעה או מוות של נוסע- 113,000 SDR לנוסע (כ-170,000 דולר).

 

בשונה מאמנת וורשה, באמנת מונטריאול קיים סעיף מיוחד המאפשר לארגון התעופה האזרחי הבינלאומי לבחון ולעדכן, מעת לעת, את מגבלות האחריות הקבועות בה ולכן יתכנו שינויים במגבלות האחריות, כאמור, מעת לעת.

 

האמנה תכנס לתוקף במדינת ישראל בתאריך 20.3.11. כידוע, על פי החוק במדינת ישראל, על מנת שאמנה בינלאומית תהא תקפה ומחייבת, היא חייבת להיקלט לחקיקה הפנימית במדינת ישראל.

 

על כן, בעבר נוסח תיקון לחוק התובלה האווירית (חוק התובלה האווירית (תיקון מס' 2), התש"ע- 2009(, שמטרתו לאמץ את הוראות האמנה במדינת ישראל.

תיקון זה ייכנס לתוקף בתאריך 20.3.11. בהצטרפותה לאמנה, סייגה מדינת ישראל, באשרורה של האמנה בחקיקה הפנימית, את תחולתה, בהתאם לסעיף 57 לאמנת מונטריאול, על הובלה בינלאומית ע"י מדינת ישראל לצרכים שאינם מסחריים, בקשר לביצוע תפקידיה כמדינה ריבונית ועל הובלה עבור רשויות הצבא.

 

כמו כן, מכיוון שמדינת ישראל חתומה כעת על אמנת מונטריאול כמו גם על אמנת וורשה, במקרה של סתירה בין השתים, תחול אמנת מונטריאול מאחר והיא חדשה יותר.