גיל נדל משרד עורכי דין

 

מעריב 12.9.2011 - חלק א'