גיל נדל משרד עורכי דין

 

ממון, ידיעות אחרונות,12.7.2011