גיל נדל משרד עורכי דין

 

ממון, ידיעות אחרונות,18.1.2012