גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 650 נובמבר 2011