גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 651 דצמבר 2011