גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 653 ינואר 2012