גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 654 ינואר 2012