גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 655 פברואר 2012