גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 656 פברואר 2012