גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 658 אפריל 2012