גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 657 מרץ 2012