גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 660 מאי 2012