גיל נדל משרד עורכי דין

 

דה מרקר 3.7.12

קישור לכתבה:

http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.1747069

לשכת סוכני המכס: שינוי אופן גביית המסים יביא לייקור מוצרים

סוכני המכס מתנגדים להנחיות חדשות של רשות המסים; רשות המסים: זו טיוטה לצורך
דיון

לשכת סוכני המכס בתל אביב מתנגדת להנחיות חדשות שרשות המסים
מתכוונת ליישם בעניין גביית מסים, שלפיהן יש להוסיף לערך העסקה דמי הפצה
ותשלום בעבור אחריות, ואין להתחשב בהוצאות פרסום. סוכני המכס טוענים כי
ההנחיות יביאו לעליית מחירי מוצרים לצרכן.
רשות המסים העבירה באחרונה לסוכני המכס טיוטה של ההנחיות החדשות.
כניסתן לתוקף של ההנחיות, שנועדה ל-1 ביולי, נדחתה עד קיום דיון בנושא.
בעקבות קבלת טיוטת ההנחיות, פנה עו"ד גיל נדל בשם לשכת סוכני המכס בתל
אביב במכתב למנהל רשות המסים, בטענה כי ההנחיה אינה עולה בקנה אחד
עם פקודת המכס ועם הסכמים בינלאומיים שעליהם חתומה ישראח. נדל הזהיר
כי "העמסת התשלומים על היבואנים תשפיע על פעילותם של יבואנים מסחריים
רבים" וכי התוצאה תהיה "עליית מחירים של מוצרי יבוא, שכן הגדלת הסחורה
לצורכי מכס תביא לתשלום מסים בסכומים גבוהים יותר ממה שהיה נהוג בעבר.
כדי לכסות את השחיקה ברווחיות ייאלצו היבואנים לגלגל את זה לצרכן הסופי".
ביחס להוצאות פרסום נכתב בטיוטת רשות המכס, כי אם המוכר משפה את
הקונה בהוצאות פרסום שהוציא הקונה, הקונה לא יוכל לבצע הפחתה של
הוצאות הפרסום מערך העסקה. „עו"ד נדל טוען, כי "פקודת המכס וההסכם
הבינלאומי מתירים להתחשב בהנחות שקיבל הקונה על ערך הטובין, במקרים
מסוימים (בעיקר: כאשר לא מדובר בהנחה רטרואקטיבית), בעוד שטיוטת רשות
המכס שוללת א-פריורית התחשבות בהוצאות פרסום, ללא קשר לשאלה אם הן
עומדות בתנאים להכרה כהנחה".
לגבי לדמי הפצה, עמדת המכס היא כי תשלומים ששילם הקונה בעבור הזכות
להפיץ טובין בישראל יצורפו לערך העסקה לצורכי המכס, ואם מדובר בדמי הפצה
המשולמים עבור תקופה מסוימת, יחולקו דמי ההפצה עבור הטובין שיובאו
באותה תקופה. בענין זה טוען נדל כי פקודת המכס "קובעת תשלומים מוגדרים
שיש להוסיפם, ודמי הפצה אינם אחד מהם".
נדל ציין עוד כי "לדמי הפצה ערך נפרד מן הטובין, במיוחד במצב בו מדובר בזכות
הפצה בלעדית בישראל, שהינה בעלת ערך עצמאי ונפרד מן הזכות למכור ולשווק
בישראל את המוצרים".
באשר לתשלום בעבור אחריות, טוענת טיוטת רשות המכס, כי תשלום שמשלם
הקונה בעבור מתן שירותי אחריות לטובין המיובאים נכלל בערך העסקה, גם אם
מדובר בתשלום נפרד מהתשלום בעבור הטובין עצמם. בענין זה טוען נדל כי
"מדובר בקביעה כוללנית ופסקנית, המתעלמת מכך שמרכיב האחריות הינן נפרד
מהטובין, ושחלק ממנו נעשה לאחר היבוא, ושיש לבדוק אם תשלומו הוא תנאי
ליבוא הטובין". עוד ציין, כי יש לבדוק אם לא ייווצר במצב כזה כפל מס, שבו ימוסו05/07/12
www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1747069
www.themarker.com/misc/article-print-page/1.1747069 2/2
גם דמי האחריות וגם טובין שייובאו ללא תשלום במסגרת האחריות.
מרשות המסים נמסר היום (ג') בתגובה: "כחלק ממדיניות רשות המסים לנהוג
בשקיפות ובשיתוף פעולה מול הארגונים הכלכליים במשק וארגוני המייצגים,
פנתה הנהלת הרשות והציגה לארגונים טיוטה של הנחיה הנבחנת בימים אלה
במטרה לשמוע את עמדתם בטרם קבלת החלטה. מדובר בטיוטא של הנחיה
הכוללת הבהרות של עמדת מינהל המכס במספר סוגיות, כשחלק מהדברים
באים כהבהרה של המדיניות הנוהגת, לאור בקשות שהתקבלו ברשות מיבואנים.
יש להצר על כך כי במקום לנהל את הדיון מול הרשות בצורה מקצועית ועניינית,
יש מי שבחרו לנצל את הרצון לשיתוף פעולה והעבירו את הדיון למישור
התקשורתי".