גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 661 יוני 2012