גיל נדל משרד עורכי דין

 

ממון, ידיעות אחרונות 16.1.13