גיל נדל משרד עורכי דין

 

בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון

 

 עו"ד גיל נדל, גלעד פז

 

 

בחודשים האחרונים, התבצעו מספר שינויים בתחום המזון, אשר עשויים לעניין יבואנים ויצרנים של מוצרי מזון. שינוי אחד התרחש בתחום סימון "קוד יצרן", והשני בתחום המכס המוטל על חומר גלם מסוג אלבומין.

 

צמצום ההיתר לשימוש בקוד יצרן:

 

עד לאחרונה, אפשרו משרד התמ"ת ומשרד הבריאות לסמן על גבי אריזות של מוצרי מזון, במקום שמו של היצרן בפועל, את שם המשווק, כאשר אותו משווק נוטל אחריות על המוצר במקום היצרן. במצב זה, היה די בסימון "קוד יצרן" מבלי לציין את פרטי היצרן המלאים, כל עוד הגורמים הללו פנו מראש לגורמים הממשלתיים והשיגו את האישורים הנדרשים.

 

נוהל זה חל על מוצרים מקומיים בלבד ולא על מוצרים מיובאים.

 

מוצרים שסומנו בהתאם לנוהל זה, נראו כך-

מיוצרע"יקודיצרן: XXXX

משווקעלידי: שםהמשווקשנכללבבקשתהיצרן, וכתובתוהמלאה.

 

לאחרונה, בעקבות תלונות רבות אשר התקבלו במשרד התמ"ת בנושא זה, הודיע משרד התמ"ת כי בכוונתו להקפיא מתן אישורים לפעול על פי נוהל זה. מצד אחד, מסר משרד התמ"ת כי נוהל זה עשוי להגביר את התחרות, ומצד שני, קיים שיקול נכבד שעל פיו זכותו של הצרכן לדעת מי ייצר את המוצר, ואין להסתיר ממנו מידע.

 

בשלב הנוכחי, עד לקיום חשיבה מחודשת בנושא, הודיע משרד התמ"ת כי לא יינתנו אישורים לעשות שימוש בקוד יצרן במקום שם היצרן בפועל.

 

הפחתת שיעור המכס על אלבומין ביצים מיובש:  

 

במסגרת תיקון מס' 7 לצו תעריף המכס משנת 2012 (נובמבר 2012), הופחת שיעור המכס על אלבומין ביצים מיובש, המסווג בפרט 35.02-110 לצו תעריף המכס, לשיעור של 5 ש"ח לק"ג אך לא יותר מ-50% לפי הערך, ונקבעה מכסה של 250 טון חומר גלם שניתן לייבא בפטור ממכס.

 

אלבומין ביצים מיובש הינו חומר גלם נפוץ ביותר, אשר משמש בתעשיות הגלידה, הנקניקים, הבשר והדגים. ההפחתה בשיעור המכס נובעת מהעובדה, כי הייצור המקומי של אלבומין ביצים מיובש אינו מספק את כל הדרישה המקומית לחומר גלם זה.