גיל נדל משרד עורכי דין

 

יומן הכלכלה רשת ב' -1.5.13