גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: גם חברת ביטוח רשאית לתבוע מוביל אווירי בגין נזק למטען

 

עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

 

לאחרונה, קבע בית משפט השלום בתל-אביב כי גם חברת ביטוח רשאית לתבוע את המוביל האווירי (חברת תעופה) בגין נזק שנגרם למטען אווירי, וזכות התביעה איננה מוגבלת לשוגר / נשגר הרשומים בשטר המטען.

 

המוביל האווירי ניסה להסתמך על אמנת ורשה אך בית המשפט דחה את הטענה.

 

סיפור המקרה וטענות הצדדים:

 

בעקבות נזק שנגרם למטען אשר שוגר בהובלה אווירית, פיצתה חברת הביטוח מגדל את המבוטח אשר ניזוק מכך.

 

חברת הביטוח פנתה בתביעת שיבוב לבית המשפט וביקשה כי זה יורה על השבת הסכומים ששילמה למבוטח. את התביעה הגישה כנגד מספר נתבעים וביניהם חברת ק.א.ל – קווי אוויר למטען (המוביל האווירי).

 

המוביל האווירי פנה לבית המשפט בדרישה למחיקת התביעה נגדו על הסף, וזאת על בסיס טענה לפיה רק השוגר או הנשגר (הרשומים בשטר המטען) רשאים לתבוע מן המוביל האווירי פיצויים בעבור נזק שנגרם למטען בהובלה אווירית, וחברת הביטוח אינה רשאית לתבוע.

 

המוביל האווירי הסתמך בטענה זו על שני סעיפים באמנת ורשה וטען כי היא חלה בתקופה הרלוונטית להובלה:

 

"השוגר והנשגר, כל אחד בשמו הוא, יכולים לאכוף את כל הזכויות הניתנות להם לפי סעיפים 12 ו- 13, הכל לפי הענין, בין שהוא פועל בענינו הוא ובין שהוא פועל בענינו של אחר בתנאי שימלא את ההתחיבויות שהוטלו על פי החוזה...

אשר לכבודה או טובין תהיה לשוגר זכות תביעה נגד המוביל הראשון ולנשגר הזכאי לקבלתם תהיה זכות תביעה נגד המוביל האחרון ונוסף לכך רשאי כל אחד מהם להגיש תביעה נגד המוביל שביצע את ההובלה בה אירעו ההשמדה, האבדן, ההיזק או האיחור. מובילים אלה יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי השוגר והנשגר".

 

חברת הביטוח התגוננה בטענה לפיה אין תוקף לאמנת ורשה, עליה מסתמך המוביל האווירי, במקרה זה. נטען כי המטען שוגר בחודש אוגוסט 2010 מגרמניה לישראל, ובמועד זה חל בישראל פרוטוקול מונטריאול הרביעי משנת 1975 ולא אמנת ורשה.

 

חברת הביטוח טענה כי בסעיף 8(2) לפרוטוקול מונטריאול נקבעו הוראות מפורשות המקנות זכות תביעה גם לצדדים שאינם השוגר או הנשגר:

 

"In the carriage of cargo, any action for damages…without prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit and what are their respective rights…"
(ההדגשות אינן במקור).

 

הכרעת בית המשפט:

 

בית המשפט קיבל את טענת הביטוח וקבע כי במועד האירוע  סביבו נסבה התביעה, חל פרוטוקול מונטריאול ולא אמנת ורשה, ולכן רשאית חברת הביטוח לתבוע את המוביל. בית המשפט ציין כי הגבלה בתביעה נגד המוביל האווירי, גם לו הייתה, בוטלה בכוונת מכוון בפרוטוקול מונטריאול אשר נחתם ואומץ לדין הישראלי אחריה.

לאור זאת, קבע בית המשפט כי חברת הביטוח רשאית לתבוע את המוביל האווירי, וחייב את המוביל האווירי בהוצאות של 1,000 ש"ח.

 

[ת.א. (שלום ת"א-יפו) 6299-09-11 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' ק.א.ל – קווי אויר למטען בע"מ, החלטה מיום 31.1.13, השופט מרדכי בן חיים. לא צוינו ב"כ הצדדים].