גיל נדל משרד עורכי דין

 

נדחתה תביעה נגד ביטוח בשל "אריזה לקויה" למטען מיובא

 

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח )משפטן( ג'מיל אבו מוך

חברות ביטוח רבות נוהגות להתגונן בבית המשפט כנגד תביעות שמגישים נגדם גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה בגין

נזק למטען, בטענה של "אריזה לקויה". כלומר, חברות הביטוח טוענות כי גם אם התרחש אירוע נזיקי למבוטח, הן

פטורות מתשלום שכן המבוטח או מי מטעמו לא ארזו את המשלוח כמקובל ולכן מתקיים חריג לפוליסה.

בנסיבות כאלה, נטל ההוכחה מוטל על חברת הביטוח, אשר נדרשת להוכיח מהי אריזה ראויה בנסיבות המקרה

ומדוע האריזה שבה בחר המבוטח, אינה ראויה.

לאחרונה, דחה בית המשפט השלום בתל אביב תביעה של יצואן נגד חברת הביטוח, בגין נזק שנגרם למשלוח

שהועבר מטורקיה ליעדו בעיר קנקון )מכסיקו(, על אף שמדובר היה בביטוח "כנגד כל הסיכונים ממחסן למחסן".

בית המשפט קבע כי הנסיבות העובדתיות של המקרה מצביעות כי האריזה של המשלוח הייתה לקויה ולכן

מתקיים חריג שמקנה פטור לחברת הביטוח.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

יצואן שעוסק במערכות להתפלת מים שיגר משלוח בדרך הים מטורקיה לנמל ורה קרוז במכסיקו, המשלוח הועבר

בהובלה יבשתית מנמל ורה קרוז לנמל פגסוס בעיר קנקון.

חברת הביטוח ביטחה את המשלוח האמור בביטוח "כנגד כל הסיכונים ממחסן למחסן".

עם הגיע המשלוח ליעדו הסופי, הסתבר כי הוא ניזוק והיצואן טען כי עלות תיקונו והחזרתו לכשירותו מסתכמת

בכ- 666 אלפי ₪. היצואן טען שפעולות ההמכלה, האריזה והמשלוח בוצעו על ידי אנשי מקצוע, ולאחר הובלה ימית

ויבשתית, נפתחו המכולות והתברר כי המטען ניזוק במהלך המסע הימי.

חברת הביטוח סירבה לשלם ליצואן את תגמולי הביטוח, מהנימוקים שפעולות האריזה וההמכלה בוצעו באופן

בלתי מקצועי או לקוי, במידה כזו שהנזק היה בלתי נמנע, שכן המשלוח לא היה מוגן מספיק להפלגה בים. חברת

הביטוח הוסיפה וטענה שהיצואן פעל בחוסר תום לב והפר את חובות הגילוי החלות עליו, מכיוון שהיצואן ביצע

תיקונים בציוד ללא הסכמתה ואף לא הוכיח את פרוט עבודות התיקון.

פסק-הדין:

בית המשפט ציין שמדובר בפוליסת ביטוח מסוג כל הסיכונים ) INSTITUTE CARGO ( המעניקה כיסוי למשלוח

מעת צאתו ממחסן השוגר ועד למסירתו במחסן הנשגר.

בית המשפט דן בנושא קיומו של אירוע תאונתי, כאשר מנסיבות המקרה ומהראיות שהוצגו בפניו, לאור המכות

רבות העוצמה שהופיעו על דפנות המכולות, נפסק כי אכן היה אירוע תאונתי.

הסוגיה השניה שדן בה בית המשפט, הייתה סוגיית ההמכלה והאריזה של המשלוח. לאחר חקירת שני הצדדים,

נוכח העובדה שנטל ההוכחה מוטל על חברת הביטוח להוכיח שפעולות ההמכלה והאריזה לא בוצעו כשורה, קבע

בית המשפט שחברת הביטוח עמדה בנטל ההוכחה, דהיינו פעולות ההמכלה והאריזה בוצעו בצורה לקויה. בית

המשפט קיבל את עמדת חברת הביטוח לפיה מערכות התפלת המים הוכנסו למכולה ללא אמצעי הגנה מפני טלטול

במהלך ההובלה.

בנוסף דחה בית המשפט את דרך הוכחת הנזק של היצואן.

.₪ בית המשפט דחה את התביעה וחייב את היצואן לשאת בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 06,666

]ת.א. )שלום ת"א( 11111-,0... 60 שיא טל חקלאות בע"מ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א, פסק-דין מיום 18

השופט מרדכי בן חיים[.

הערות:

החריג של "אריזה לקויה" עליה לדיון פעמים נוספות בבתי המשפט.

למשל, במקרה שעלה לדיון לפני מספר שנים, קבע בית המשפט כי החזקת מטען של תרופות שלא בתנאי קירור

למשך 1 שבועות מהווה למעשה "אריזה לקויה" ופטר את הביטוח מאחריות )ת.א. 1.1.161 , בית המשפט המחוזי

.)16... בתל-אביב, פסק-דין מיום 66

במקרה אחר, קבע בית משפט השלום בהרצליה כי חריג האריזה הלקויה אין משמעו אריזה שתמנע כל נזק, אלא

אריזה מקובלת. באותו מקרה, נארזו אריחי קרמיקה בצורה אנכית והביטוח טען כי אריזה בצורה אופקית הייתה

מונעת נזק בצורה טובה יותר. בית המשפט דחה את הטענה וחייב את הביטוח באחריות לנזק )ת.א. 1086-68-, 16

.) פסק דין מיום 01.6.11

להרחבה בנושא זה ראו:

http://www.chamber.org.il/content.aspx?code=23514&cat=0

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8940484 - .90