גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט העליון מאשר: ביטוח open cover אינו "צ'ק פתוח"

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה, דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש על ידי שני יבואני עץ על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה,

לפיה נדחתה תביעתם נגד הביטוח בין משלוח שניזוק.

הסיפור נוגע למכולה של עץ שנפלה למים עקב סערה בלב ים, דבר שגרם לסחורה להינזק.

היבואנים טענו בשלוש ערכאות כי הביטוח מכסה את הנזק אך טענותיהם נדחו, לאחרונה גם בבית המשפט העליון.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

החברות ניסים פרג'ון ולבידי לביא ייבאו לישראל מכולות ובהן מוצרי עץ מספק בסין. לטענתן, רכשו פוליסת

ביטוח מחברת הכשרת היישוב, לביטוח המטען כולו, בדרך של הכפפת המטען לפוליסת ביטוח נמשכת

( open cover ( שנרכשה על ידי סוכן שילוח, חברת אטלס, מחברת הביטוח.

על מנת לשנע את המטען מסין לישראל, הפקידו שתי החברות את המטען בידיה של חברת לויד, שהיא חברת

ספנות זרה , שנציגה בישראל היא חברת רוזנפלד ספנות בע"מ.

חברת לויד העמיסה את המטען של מוצרי העץ על ספינה שהפליגה מנמל Kingdao בסין בדרכה לישראל, אך לרוע

המזל, והספינה נקלעה לסערה בלב ים, ומכולות רבות נפחלו למים. כאשר נימשו המכולות מן המים, התברר כי

מטען לבידי העץ של החברות הינו במצב של Total Loss .

לטענת החברות המייבאות, היה על הביטוח לשפותן בגין הנזק, כאשר נזקיה של חברת פרג'ון עומדים על כ 00,666-

ש"ח, ושל לבידי לביא, על כ- 000,666 ש"ח.

חברת הביטוח סירבה לשפות את היבואנים וטענה כי הם רכשו את פוליסת הביטוח רק לאחר קרות הנזק

למטענים, ומדובר במרמה שמטרתה לזכות בתגמולי הביטוח שלא כדין. חברת הביטוח הודתה כי מדובר בביטוח

open cover , אך טענה שלא מדובר ב"צ'ק פתוח", וכי מכיוון שהיבואנים היו מבוטחים חדשים, היה צורך ליידע את

הביטוח בדבר זהותם, ולמסור פרטים אודות המטען, על מנת שחברת הביטוח יבדוק את העבר הביטוחי שלהם,

וכל זאת לא נעשה. לכן, נטען כי בכל מקרה, אין תחולה לפוליסה בשל אי-גילוי מתאים.

היבואנים טענו כי מסרו הודעה לחברת הביטוח עוד לפני שידעו על קרות הנזק.

בתי המשפט השלום והמחוזי דחו את תביעת היבואנים, ולאחרונה הכריע בית המשפט העליון בנושא.

פסיקת בית המשפט העליון:

בית המשפט העליון קבע כי היה על היבואנים להוכיח בבתי המשפט הנמוכים מתי נעשה הביטוח, והאם בעת

ביצועו ידעו היבואנים על הנזק ועל היקפו, וכל אלה שאלות שלא קיבלו מענה בבתי המשפט הנמוכים.

בית המשפט העליון הוסיף כי למרות שמדובר בפוליסת ביטוח "פתוחה" אין הדבר מפחית מחשיבות המועד שבו

נעשה הביטוח. בית המשפט העליון העיר כי למרות שפוליסה כזו עשויה להיות שונה מפוליסות אחרות, במקרה

הספציפי הנ"ל מדובר בביטוח ראשון של היבואנים אצל אותה חברת ביטוח, ולכן היה עליהם למסור פרטים

מזהים לחברת הביטוח אודות זהותם, עברם הביטוחי, סוג המטען, אופן ההובלה ועוד, ולא הוכח כי פרטים אלה

נמסרו.

לאור זאת, נדחה ערעור היבואנים והם חויבו בהוצאות משפט של 06,666 ש"ח.

יצוין כי התביעה נגד המוביל הימי, חברת הספנות, עוכבה בהחלטה קודמת בשל תניית שיפוט לבית המשפט

בטרייסטה, איטליה, ולכן ככל הנראה לא תידון בישראל.

]רע"א 7008200 לבידי לביא מסחר ושיווק בע"מ ואח' נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ ואח', החלטה מיום

00.7.00 , השופט ניל הנדל. ב"כ הצדדים: ליבואנים- עו"ד מנחם. לחברת הביטוח- עו"ד שפיגלר[.

]ההליך במחוזי: ע"א )מחוזי חיפה( 55740-60-00 ניסים פרג'ון 0222 )נ.פ.( בע"מ ואח' נ' הכשרת היישוב חברה

] לביטוח בע"מ, השופטת שולמית וסרקרוג, פסק-דין מיום 04.06.00

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 20-8269606 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל