גיל נדל משרד עורכי דין

 

חברת סוני תפוצה בגין יבוא מפר של אביזרים לפלייסטיישן

 

עו"ד גיל נדל, שלום חסן

בפסק-דין שניתן לאחרונה, חייב בית המשפט המחוזי בתל אביב יבואן ומשווק בפיצוי )ביחד ולחוד( של 05,555 ש"ח בגין

יבוא מוצרים שהפרו את סימן המסחר של חברת "סוני".

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

חברת Sony Computer Entertainment Inc. )"היצרן"( עוסקת בתחום האלקטרוניקה, ובין היתר, מייצר קונסולת

משחק נייחת הידועה בשם Playstation ואביזרים שונים לקונסולת המשחק, ביניהם בקר אלחוטי הידוע בשם " dual Shock " אשר לגביו נרשם סימן מסחר.

חברת ק.איה ישראל בע"מ )"היבואן"(, מייבאת ומשווקת מוצרי אלקטרוניקה שונים וביניהם בקר אלחוטי לקונסולת

המשחק Playstation . מחסני חשמל – אלקטרה מוצרי צריכה ) 1501 ( בע"מ )"המשווק"( הינה הבעלים של רשת החנויות

"מחסני חשמל", המוכרת בחנויותיה, בין היתר, את המוצרים אותם מייבא היבואן.

בכתב התביעה שהגיש היצרן לבית המשפט המחוזי נטען, כי היבואן שיווק בישראל בקר אלחוטי שלו ביצועים זהים

לבקר האלחוטי אותו מיצר היצרן, הנושא גם הוא את סימנו המסחרי הרשום של היצרן, ואשר צורתו החיצונית זהה

כמעט לחלוטין, לצורת הבקר האלחוטי אותו מייצר היצרן. כמו כן, הבקרים המפרים הוצעו למכירה בחנויות המוכר,

במחיר זול באופן משמעותי מאלה של היצרן.

היבואן טען להגנתו כי ייבא 055 בקרים מפרים בלבד. בנוסף ציין היבואן, כי על אף שעשה שימוש בסימן רשום של

היצרן, לא נעשה שימוש בסימנים " sony " או " playstation " ושציבור הלקוחות מודע היטב לכך שמדובר במוצר תחליפי

להתקנים של היצרן, וכי יש לא מעט לקוחות המבקשים לרכוש מוצר תחליפי כזה, במחיר זול יותר.

הצדדים הגיעו להסכמה לפיה מדובר במוצרים המפרים את סימן המסחר, ויטענו רק לגבי הפיצוי הכספי המגיע, אם

בכלל, ליצרן.

פסק-דינו של בית המשפט המחוזי:

בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת שהבקר המפר זהה בתפקודיו למוצר המקורי של היצרן. גם ברור, שהמוצר ששווק על

ידי היבואן והמשווק נשא באופן בולט, הן על גבי המוצר עצמו והן על גבי האריזות, את הסימן המסחרי הרשום של

היצרן.

בית המשפט חזר על הכלל הידוע לפיו הבעלים של סימן המסחר זכאי למונופולין בתחום שלגביו רשום הסימן. נאמר, כי

עצם השימוש שעשו היבואן והמוכר בסימן הרשום מלמד, שהם ביקשו לנצל את הסימן לצורך שיווק מוצריהם.

לאחר ששמע את טענות הצדדים לגבי גובה הפיצוי, התקבלה תביעת היצרן והיבואן חויב לפצותו בסכום של כ- 05,555

ש"ח, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 10,555 ש"ח.

נ' ק.איה ישראל kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc 05000-50-10 ) ]ת.א. )מחוזי ת"א

בע"מ, פסק-דין מיום 15.5.10 , השופט גדעון גינת. ב"כ הצדדים: ליצרן – עוה"ד סער גרשוני, נח שלומוביץ' וגבריאלה

שוורץ. ליבואן- עוה"ד עדי לויט ודבי קאזיס. למשווק- עו"ד זאב זייטמן[.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל