גיל נדל משרד עורכי דין

 

על מחלוקת עם המכס בעניין סיווג נורות LED

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

לאחרונה, מוציאה רשות המכס דרישות גרעון ליבואנים המייבאים ציוד תאורה ובין היתר נורות LED. גם משרדנו מעורב בנושא זה. מדובר בהתפתחות מן התקופה האחרונה, שבמסגרתה רשות המכס מוציאה גרעונות "רוחביים" לכל היבואנים העוסקים בענף זה.

לשיטת המכס, כפי שעולה מן הגרעונות שנדרשו לאחרונה, הסיווג הנכון של נורות ה-LEDהינו בפרט מכס 85.43-7020 שכותרתו: "מכונות ומכשירים חשמליים בעלי פונקציות עצמאיות (Individual Functions), של"פ בפרק זה- מכשירים למאור או לכוח; מכשירים המתוכננים להתקנה במבנה או עליו; מכשירים המתוכננים להתקנה מחוץ למבנה".

יבוא מוצרים בפרט זה חייב ב-12% מכס לפי הערך.

לדעתנו, עמדת המכס כפי שמוצגת במסגרת הגרעונות האחרונים, אינה נקייה מספקות, וניתן להעלות טענות הגנה שונות כנגד דרישת המכס. 

ראשית, עוד בשנת 2009 פורסמה כתבה בנושא מיסוי נורות LED, שם נאמר כי המכס סבור כי הן חייבות ב-8% מכס (ולא ב-12% כפי שהוא סבור כעת).

זאת ועוד, למשרדנו זכור מקרה משנת 2010 בו קבע המכס במענה לפניית יבואן שיוצג על ידינו, כי נורות LEDיסווגו בפרט 85.39 כ"נורות נימה ונורות פריקה, לרבות יחידות תאורה מסוג Sealed Beamונורות אולטרא-סגולות או אינפרא-אדומות, חשמליות; נורות קשת" – פרט שונה מהפרט הנטען כעת;

לאור זאת, עשויים יבואני נורות ה-LED, ובצדק, להעלות טענה כי נוצרה אצלם הסתמכות על התנהלות המכס.

נדגיש כי רשות המסים רשאית לשנות מדיניות מיסוי, ואף לשנות החלטות סיווג שניתנו על ידיה בעבר, אך שינוי מדיניות צריך להיעשות באופן סביר והוגן.

לכן, מבחינת שקיפות בפעילות המכס ומינהל תקין, יש רגלים לטענה כי היה על רשות המכס לפרסם הנחיית סיווג פומבית המבשרת מהו הפרט שבו יש לסווג את נורות ה-LED, שתוקפה יהיה עתידי בלבד, ללא דרישת גרעונות בגין העבר.

גם מבחינת תכלית המיסוי קשה להבין את מגמת הוצאות הגרעונות, שכן מיסוי נורות LED  אינו עולה בקנה אחד עם הרצון לעודד שימוש בנורות אלו, שעל פי הפרסומים ידועות כנורות חסכוניות בחשמל לעומת נורות "רגילות".

המלצתנו ליבואני נורות ה-LEDאשר נתקלו בתקופה האחרונה במחלוקת עם המכס לגבי הסיווג היא לנסות ולנהל הליכי השגה מול המכס בנושא זה, ולשלם במקרה הצורך את המס הנדרש "אגב מחאה" עד לסיום בירור המחלוקת.