גיל נדל משרד עורכי דין

 

העליון: לא כל העתקה של מוצר מחייבת בפיצוי

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) אביחי קנז

 

בסקירה זו יתואר מקרה שבו בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של חברה המשווקת מזכרות ומוצרי יודאיקה והפך את פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא.

 

בבית המשפט המחוזי נקבע כי החברה ביצעה הטעיית צרכנים, גניבת עין, התערבות בלתי הוגנת ועשיית עושר ולא במשפט בקשר להעתקת כיסויי חלות.

 

בית המשפט העליון הפך את קביעת המחוזי וקבע כי לא בוצעה הטעייה, יחד עם זאת לא נפסקו הוצאות לזכות החברה המערערת לאור אופן התנהלותה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

חברת קארשי אינטרנשיונל טענה כי חברת מרכז המתנות העתיקה ממנה כיסויי חלה שהיא עיצבה ושיווקה אותם תוך פגיעה בזכויותיה.

 

חברת קארשי טענה עוד כי במשך תקופה של למעלה משנתיים רכשה מרכז המתנות את מוצרי קארשי ושיווקה אותם ללקוחותיה אולם בשלב מסוים חדלה מלרכוש את אותם המוצרים ממנה והחלה לשווקם על ידי ייבוא עצמאי מספק סיני.

 

קארשי טענה עוד שהשקיעה זמן, כסף ויצירתיות בסדרת מוצריה וכי מרכז המתנות התעשרה שלא כדין מהרווחים שהפיקה ממכירת המוצרים המיובאים. יתרה מכך, נטען כי העתקת המוצר נעשתה תוך ניצול העובדה שקארשי היא שלקחה את הסיכון בהחדרת המוצר לשוק.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת קארשי בנוגע לייחודיות ובלעדיות המוצר, וקבע כי מרכז המתנות הפרה את יסודות עוולת גניבת העין ופגעה במוניטין המוצר.

בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וחייב את מרכז המתנות בפיצוי בסך 200,000 ש"ח.   

 

בערעורה בבית המשפט העליון, טענה מרכז המתנות כי המוצר של קארשי אינו מקורי, חדשני או ייחודי והיה על בית המשפט המחוזי לדחות את התביעה.

 

פסק-הדין:

 

בית המשפט העליון הפך את קביעת בית המשפט המחוזי וקבע כי לא מתקיימת הטעייה.

 

בית המשפט העליון בחן את המוצרים של שתי החברות, ובניגוד לבית המשפט המחוזי, מצא הבדלים משמעותיים ביניהם. כך, בית המשפט העליון קבע כי קיים הבדל במספר שכבות הבדים, באופן הכיתוב, בגודל הפונט, בצבעים, ועוד.

בית המשפט העליון הדגיש כי על כיסויי החלה של מרכז המתנות מופיעה תווית שעליה כתוב שם היבואן "מרכז המתנות" וכי המוצר מיוצר בסין, באופן ששולל את טענת קארשי כי הציבור יוטעה לחשוב כי מדובר במוצר שלה.

גם מבחינת חוג הלקוחות, צוין כי הלקוחות הם בעיקר חנויות יודאיקה המתמצאים בנושא, ולכן קטן החשש בדבר הטעייה.

 

לאור כל זאת, קבע בית המשפט כי אין חשש סביר להטעיית הציבור.

 

באשר לעילת עשיית עושר ולא במשפט, זקף בית המשפט לחובת קארשי את העובדה שלא רשמה מדגם על צורת עיצוב כיסויי החלה למרות שלא היה קושי לעשות זאת. בית המשפט העליון קבע עוד כי המוצר של קארשי אינו חדשני מספיק ולכן לא מתקיים אותו "יסוד נוסף" הדרוש לשם התקיימותה של העוולה.

 

לאור זאת הערעור התקבל במלאו, אולם בשל האופן שבו התנהלה חברת מרכז המתנות לא נפסקו הוצאות לזכותה.

 

[ע"א 1898/12 מרכז המתנות 2006 בע"מ ואח' נ' קארשי אינטרנשיונל בע"מ ואח', ניתן ביום 9.9.14, הרכב השופטים מ' נאור, א' חיות ונ' סולברג. ב"כ הצדדים- למרכז המתנות- עו"ד רותם גלעדי ועו"ד אהרון הרניק. לקארשי אינטרנשיונל- עו"ד איל פלום, עו"ד יעקב קלדרון ועו"ד אסף שיר].

 

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.