גיל נדל משרד עורכי דין

 

נחסם יבוא מקביל של משחות שיניים בשל זיוף מסמכי רישיון

 

עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) ג'מיל אבו-מוך

 

בסקירה זו יתואר מאבקן של קולגייט והיבואן הרשמי של משחות השיניים של קולגייט לישראל, נגד יבואן מקביל.

 

קולגייט והיבואן הרשמי טענו כי היבואן המקביל זייף מסמכים לצורך קבלת רישיון יבוא ממשרד הבריאות וקיבל שלא כדין רישיון לייבא משחת שיניים "קולגייט פרופוליס", דבר שגרם להם נזקים כגון פגיעה במוניטין ועשיית עושר על חשבונם.

 

על אף שתביעת קולגייט והיבואן הרשמי התקבלה, חלק מעילות התביעה נדחו בשל היעדר הוכחת נזק מתאים.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

חברת איינשטיין צור החלה לייבא לישראל ביבוא מקביל משחת שיניים "קולגייט פרופוליס" אותנטית שיוצרה על ידי קולגייט בברזיל, אך נרכשה מגורם שלישי ולא מן היצרן. מדובר במשחה חדשה שלא יובאה עד כה לישראל על ידי היבואן הרשמי, דבר שחייב את היבואן המקביל להציג בפני משרד הבריאות מסמכים שמקורם ביצרן המפרטים את הרכב משחת השיניים ופרטים נוספים לגביה.

 

היבואן המקביל הציג מסמכים של היצרן, ניתן לו רישיון יבוא והוא החל לייבא את משחת השיניים. היבואן הרשמי סבר כי רישיון היבוא ניתן על יסוד מסמכים מזויפים, ופנה למשרד הבריאות בכדי לקבל את מסמכי הרישיון, ולאחר מערכה משפטית בינו לבין היבואן המקביל שארכה שנתיים, מסר לבסוף משרד הבריאות את מסמכי הרישיון לידיו. בעקבות הבדיקה ובקשת היבואן הרשמי והיצרן, ביטל משרד הבריאות את רישיון היבוא והשיווק הופסק.

 

טענה נוספת של היבואן הרשמי הייתה כי היבואן המקביל, במסגרת פשרה שאושרה בבית משפט בעבר, התחייב שלא לייבא עוד מוצרים תוך השגת רישיון שלא כדין, והיבוא הנוכחי מהווה הפרה של הסכם הפשרה.

 

פסק-הדין:

 

בית המשפט קבע כי השאלה אם אכן מדובר במסמכים מזויפים כבר נדונה והוכרעה בבית משפט בהליך קודם ולכן זוהי הנחת היסוד בהמשך הדיון בתיק זה. 

 

בית המשפט קבע כי היבואן המקביל הפר את הסכם הפשרה.

 

באשר לטענות בדבר פגיעה במוניטין ועשיית עושר שלא במשפט, טענות אלה נדחו על ידי בית המשפט מחמת אי-הוכחת הנזק. בית המשפט קבע כי מדובר היה במוצר מקורי ולא הוכח שבשל שיווקו או אופן שיווקו, נפגע המוניטין של קולגייט או ירדו המכירות של היבואן הרשמי בישראל.

 

לכן, ניתן צו מניעה קבוע המורה ליבואן המקביל להימנע מכל שימוש, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, במוצרים הנושאים את סימן המסחר של משחת השיניים ואשר ניתן לה רישיון יבוא שלא כדין ממשרד הבריאות.

 

היבואן המקביל חויב בהוצאות משפט של 50,000 ש"ח אך לא חויב בפיצוי נוסף.

 

[ת.א. (מחוזי ת"א) 2143/08Colgate - Palmolive Company  ואח' נ' איינשטיין-צור יבוא-יצוא וסחר בינלאומי בע"מ ואח', פסק-דין מיום 19.8.14, השופטת ענת ברון. ב"כ הצדדים- לקולגייט וליבואן הרשמי- עו"ד שאולסקי ונבות-אייזנטל. ליבואן המקביל- עו"ד יהלום]

 

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.