גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 684, ספטמבר 2013