גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 685, אוקטובר 2013