גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 686, נובמבר 2013