גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס'687, נובמבר 2013