גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גליון מס' 688, דצמבר 2013