גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 689, ינואר 2014