גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 690, ינואר 2014