גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 691, פברואר 2014