גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 692, מרץ 2014