גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות גיליון מס' 711, אפריל 2015