גיל נדל משרד עורכי דין

 

המטען - גליון 12, אוגוסט 2005