גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען

 

 

עו"ד גיל נדל, אלישי שיף

 

רקע:

 

פעמים רבות, כאשר מוגשת תביעה נגד גורם כלשהו בשרשרת הלוגיסטית של הובלת מטען לישראל, מנסה אותו גורם לטעון לכך שאין לדון בתביעה נגדו במדינת ישראל, ופועל להגשת בקשה לסילוק התביעה נגדו על הסף, עוד בטרם שמיעת הראיות בתיק.

טענות אופייניות שמועלות במצב כזה הינן כי אין לבית המשפט סמכות לדון בתביעה נגד גורם זר, או כי הסמכות נתונה לבית משפט אחר, וכו'.

על אף שרוב הבקשות מסוג זה נדחות, היתרון המשמעותי הגלום בהן הוא שאם בקשה כזו מתקבלת, נחסך מן הנתבע הצורך לנהל את הגנתו במשך זמן רב בהליך שיפוטי נגדו.

 

בסקירה זו נתאר את החלטת בית המשפט בתל אביב, אשר קיבל בקשה של חברת תעופה זרה לסלק על הסף את התביעה נגדה בטענה כי היא אינה הגורם הנכון לבירור התביעה.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

 

חברת תעופה זרה הטיסה מטען של רכיבים של חברת אינטל למלזיה, אשר היה מבוטח בחברת ביטוח.

פעולת ההעמסה על גבי המטוס נעשתה ע"י מחסן סוויספורט ורשות שדות התעופה.

 

עם הגעת המשלוח ליעדו, טענה חברת אינטל כי קיים חוסר במטען. המשלח וחברת הביטוח אשר ביטחה את המשלוח ליעד פיצתה את חברת אינטל בגין הנזק, ואף נשאה בהוצאות לבירור והיקף הנזק, ולאחר מכן הגישה תביעה כספית ע"ס כ-365,000 ש"ח כנגד חברת התעופה הזרה, מחסן סוויספורט ורשות שדות התעופה בטענה כי החוסר נגרם באשמת מי מהן.

 

חברת התעופה הזרה טענה כי, התביעה הוגשה נגד בעל דין לא נכון וכי לפי שטר המטען אשר נמסר לה החברה שביצעה את ההטסה הינה חברת לופטנהזה קרגו א.ג ולא אוסטריאן איירליינס, והציגה תדפיס לפיו היא וחברת לופטהנזה אינן אותה החברה אלא חברות נפרדות.

 

מנגד המשלח וחברת הביטוח טענו כי אוסטריאן אירליינס מהווה חלק מקבוצת לופטהנזה ומהווה יישות משפטית אחת יחד, הפועלות מאותם משרדים והנהלה.

 

בנוסף, טענה חברת התעופה הזרה כי המשלח כבר הגיש תביעה לפיצויים בגין החסר במשלוח ואף קיבל פיצוי בשנת 2013 מחברת לופטהנזה.

 

מנגד, טען המשלח כי הפיצוי היה מזערי באופן שלא שיקף את היקף הנזק שנגרם, ולא נחתם הסכם כי תשלום הפיצוי שולל את זכותו לתבוע פיצוי נוסף.

 

החלטת בית המשפט:

 

בית המשפט קבע כי טענות חברת התעופה הזרה מוצדקות ויש לסלק את התביעה נגדה על הסף. על אף שמדובר בשלב מקדמי של סילוק על הסף בטרם נשמעו כל הראיות, קבע בית המשפט כי הראיות שהוצגו על ידי חברת התעופה הזרה היו משכנעות מספיק כדי להבין שהיא אינה בעלת הדין הנכונה.

 

לאור האמור, בית המשפט קיבל את בקשת חברת התעופה הזרה והורה למחוק את שמה מכתב התביעה וחייב את המשלח וחברת הביטוח בהוצאות בסך של 1,000 ש"ח.

 

[ת"א (שלום תל אביב) 10867-03-15 איילון חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' סוויספורט שירותי מטען ישראל בע"מ ואח', החלטה מיום 14.10.2015, השופטת נועה גרוסמן. ב"כ הצדדים: לחברת התעופה- עו"ד וינדר, למשלח ולחברת הביטוח- עו"ד אטיאס].

 

 

*             *             * 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.